SKMC 2003-05 24

Regler vid körning i grupp (kortege)

 1. Vid alla körningar i grupp skall en "Road Captain" och en "Road Sergeant" utses.
 1. "Road Captain" informerar före körningen om planerade stopp, mål samt regler för körning
  i grupp (kortege).
 1. Det förutsätts att alla har full tank vid starten och om någon inte klarar minst 15 mil skall "Road Captain" underrättas före start.
 1. "Road Captain" kör först till vänster i filen. "Road Sergeant" kör alltid sist, till vänster i filen. Mindre erfarna mc-förare bör köra så långt fram som möjligt i kortegen för att minska den sk. "gummibandseffekten". Mycket erfarna förare bör köra långt bak i gruppen.
 1. Håll så tät formation som möjligt i ett zig-zag mönster. Kör inte i bredd, det är förbjudet!
 1. Då stopp sker vid trafikljus, stopp-eller väjningsplikt skall leden samlas maximalt eftersom det då underlättar att "hålla ihop" gruppen vid återstart.
 1. Om vägen smalnar av upphör zig-zag-formationen, alla kör då invid högerkanten, tills "Road Captain" markerar återtagen zig-zag- formation genom att återigen förflytta sig till vänster i filen.
 1. Alla bibehåller sin plats under körningen. Omkörningar inom gruppen eller "lek" vid körning i grupp är förbjudet.
 1. Hastighetsbegränsningar skall följas, maximal fart är 80 km/tim.
 1. Ha lika mycket uppsikt bakåt som framåt. Om bakomvarande förare stannar skall även du stanna. Till slut stannar även ledaren. Stå kvar på din plats, "Road Captain" är den som åker tillbaka och kollar vad som hänt.
 1. Parkering vid stopp sker samlat med snygg uppställning/parkering på led sida vid sida, helst i formationsordning eftersom det underlättar vid återstart.
 1. Om någon lämnar gruppen vid delmål eller paus skall "Road Captain" informeras om detta.
 1. Lämnar man gruppen under körning skall man tydligt markera att bakomvarande ska glida förbi och som sist låta "Road Sergeant" förstå att man lämnar gruppen.
 1. Om bil lyckats tränga sig in i formationen, är det endast i undantagsfall tillåtet att köra om den
 1. Vid tekniska problem är det "Road Sergeant" som stannar med den som har problem. Resterande grupp fortsätter med "Road Captain" som stannar vid första lämpliga plats och inväntar besked från "Road Sergeant".
 1. Upprepa handsignaler framifrån från "Road Captain" bakåt i ledet. Om handsignal om bensinbehov kommer bakifrån ska detta upprepas framåt. EN kort signal med tutan kan användas för att påkalla uppmärksamhet från den framförvarande.

Handsignaler:

 1. Stopp eller sakta ner: - Vänster hand vinka upp/ner handflata vänd nedåt
 1. Behöver tanka: - Peka på tanken, upprepa framåt
 1. Din blinkers är på: - Växelvis knuten och öppen hand
 1. Signal från Captain till Sergeant: "Jag vill byta fil, gå ut och blockera":
  - Höger - Rakt uppsträckt hand -
  -Vänster - Utsträckt hand till vänster
 1. Ljudsignal med tutan: Upprepade långa ljudsignaler: - Varning, olycka har inträffat, stoppa kortegen